Historia

W 1993 roku rodzi sie idea powstania Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie. Inicjarotami założenia orkiestry byli Burmistrz oraz Rada Miejsko - Gminna w Żerkowie. Orkiestra powstała od podstaw, zakupiono niezbędne instrumenty oraz mundury.

Pierwszy oficjalny występ odbył się 7 maja 1994 roku na uroczystości 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie połączonej z wręczeniem odtworzonego sztandaru.

W dniu założenia orkiestra liczyła 27 członków, kapelmistrzem został dh Jerzy Nowacki , który tę funkcje pełni do chwili obecnej. Przez cały czas działania Orkiestry odbywają się zajęcia, próby, szkolenia, przyjmowani są nowi członkowie, trwa szkolenie od podstaw gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży.

Orkiestra swoimi występami uświetnia wszelkiego rodzaju uroczystości i imprezy na terenie gminy i powiatu, występuje na pokazach, przeglądach i koncertach orkiestr dętych w kraju i zagranicą.

Występy Orkiestry Dętej z Żerkowa można było podziwiać m.in.:

- 1995r. pokazy i koncerty w zaprzyjaźnionej gminie holenderskiej Gasselte, gdzie nawiązujemy współpracę z tamtejszą orkiestrą, która zostaje zaproszona na festyn w Żerkowie,

- 1998r. Wojewódzki Przegląd Orkiestr Strażackich w Kępnie, gdzie w nagrodę otrzymała instrument muzyczny klarnet,

- 1999r. występ w Holandii z okazji 75-lecia orkiestry strażackiej z gminy Aa en Hunze (dawniej Gasselte), gdzie zagrała szereg koncertów,

- 2005r. występ w Katach Wrocławskich podczas zainicjowania współpracy między gminami
- 2006r. oraz 2007r. występy na corocznym festynie Kaszubskim w Gminie Kosakowo,

- corocznie w październiku orkiestra jest zapraszana na Międzynarodowy Dzień Muzyki w Tarcach,

- uświetnia dożynki i uroczystości państwowe na terenie gminy, powiatu, województwa, bierze udział w corocznych obchodach dni ochrony przeciwpożarowej i Święta Strażaka.

Od 2003 roku odbywają się wyjazdowe warsztaty muzyczne, sponsorowane częściowo przez Starostwo Powiatowe, gdzie członkowie orkiestry podnoszą swoje kwalifikacje muzyczne, połączone z wypoczynkiem.

W dniu 11 września 2004 roku orkiestra obchodziła swój jubileusz 10-lecia powstania i działalności na rzecz społeczeństwa.

W dniu 11 września 2009 roku orkiestra obchodziła swój jubileusz 15-lecia powstania i działalności na rzecz społeczeństwa.